Werkwijze

Supervisie, coaching en intervisie zijn maatwerk. Dat betekent dat er met iedere opdrachtgever in samenspraak een traject op maat wordt gemaakt.

Ieder supervisie- of coachingstraject begint met een vrijblijvend intake-gesprek waaraan geen kosten verbonden zijn. Wanneer besloten wordt tot het voeren van inhoudelijke bijeenkomsten, stel ik een contract op. Hierin komen de gemaakte afspraken voor het traject in te staan.

Een regulier supervisietraject bestaat uit tien bijeenkomsten van anderhalf of twee uur. Korter of langere trajecten met betrekking tot het aantal bijeenkomsten is mogelijk.

De belangrijkste leidraad van de bijeenkomsten wordt gevormd door de inbreng van de coachee of supervisant (hierna te noemen supervisant). Voorafgaande aan de bijeenkomst heeft de supervisant een werkinbreng gemaakt.

Het reflectieverslag dat na iedere bijeenkomst wordt gemaakt door de supervisant wordt meegenomen naar de volgende bijeenkomst. Het reflectieverslag en de werkinbreng worden enkele dagen voor de bijeenkomst via de mail gestuurd naar de supervisor en (als er sprake is van een groep) aan de medesupervisanten.

Hoe de bijeenkomsten worden vormgegeven, is afhankelijk van het traject dat gezamenlijk wordt afgesproken. Instrumenten die gebruikt kunnen worden zijn: de ‘Leercirkel van Kolb’, Kernkwadranten, het werken met metaforen, het associatiespel en de kernreflectie van Korthagen.

Daarnaast worden verschillende creatieve methoden zoals kernreflectie, rollenspel en het uitbeelden van situaties gebruikt. Lang niet al deze methodes komen in ieder traject voorbij. Ik gebruik het instrument dat het beste werkt in een bepaalde situatie.

Bel me terug

Laat uw nummer achter en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.