Supervisie

Supervisie is een leertraject voor individuen of in een groep (van 2 of 3 mensen ) waarin, onder begeleiding van een supervisor, inhoudelijk ingegaan wordt op persoonlijke leervragen ten aanzien van het eigen werk.

Een supervisietraject helpt zicht te krijgen op de problemen en blokkades die  iemand tegen komt in het werk. Dit gebeurt doormiddel van reflectie en zelfreflectie. Door supervisie krijgt men inzicht in (ongewenste) patronen en leert men om alternatieven te ontwikkelen.

In een supervisietraject gaat de supervisant op zoek naar dieperliggende motieven en overtuigingen, want het zijn die motieven welke sturend zijn in gedrag.

Niet alleen voor het eigen handelen en gedrag, maar ook in de communicatie en omgang met anderen.

Door het herkennen van vaste patronen leert de supervisant om situaties vanuit een ander perspectief te zien. Hierdoor is hij of zij beter in staat om patronen te veranderen. In andere woorden:

Supervisie maakt bewust van eigen gedrag. Pas wanneer dit bewust zijn er is kan gedrag veranderen.

Wat supervisie precies is, wordt treffend uitgedrukt in onderstaand gedicht:

Als ik blijf kijken zoals ik altijd keek

Blijf ik denken zoals ik altijd dacht

Als ik blijf denken zoals ik altijd dacht

Blijf ik geloven in wat ik altijd deed

Als ik blijf doen wat ik altijd deed

Blijft mij overkomen wat mij altijd overkwam

Is supervisie iets voor mijn organisatie?

Supervisie kan in verschillende situaties gebruikt worden. Bijvoorbeeld als iemand wil onderzoeken hoe hij of zij omgaat met bepaalde emoties zoals onzekerheid, faalangst, of boosheid. Hoe houdt men plezier in het werk? Hoe kan de samenwerking met collega’s verbeterd worden?

Werkwijze

Ieder supervisie-traject begint met een oriënterend intake-gesprek. In dat gesprek wordt onderzocht of supervisie iets voor de organisatie en de medewerkers is.

Wanneer besloten wordt tot het volgen van een supervisie-traject, stellen we een contract op waarin we vastleggen hoe het trajct er in grote lijnen uitziet  en stellen we de belangrijkste leerdoelen vast.

Supervisie bestaat uit een traject van tien bijeenkomsten van anderhalf uur. Wanneer twee of drie collega’s samenkomen duren de bijeenkomsten twee uur. Een korter traject is ook mogelijk.

Het reflectieverslag dat de supervisant maakt na iedere bijeenkomst wordt als uitgangspunt gebruikt voor de volgende bijeenkomst. Halverwege het traject nemen we de tijd om  te evaluaren. We bespreken wat de supervisie tot dan toe heeft opgeleverd en of de doelen mogelijk moeten worden bijgesteld.

Tijdens de laatste bijeenkomst bepalen we aan de hand van de opgestelde doelen of deze bereikt zijn en staan we stil bij het afronden van de samenwerkingsrelatie.

Bel me terug

Laat uw nummer achter en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.