Intervisie

Intervisie is een vorm van deskundigheidsbevordering waarbij werknemers een beroep doen op collega’s om mee te denken over vraagstukken waar zij tijdens hun werk tegenaan lopen.

Dit meedenken gebeurt door het gericht stellen van vragen en niet door het aandragen van oplossingen. Hierdoor komen de deelnemers van de intervisiegroep  tot een betere analyse van de situatie. De ervaring leert dat men hiermee bovendien het vermogen vergroot om een probleem op verschillende manieren te onderzoeken en op te lossen.

De deelnemers krijgen door intervisie zicht op het ingebrachte probleem en leren om op alternatieve wijze te handelen.

Intervisie in teamverband is een methodiek die de persoonlijke en de deskundigheid van een heel team binnen een organisatie vergroot en ontwikkelt.

Intervisie helpt om medewerkers op een adequate manier met elkaar te laten communiceren, waardoor kennis makkelijker wordt gedeeld en samenwerking wordt bevorderd.

Hoe werkt intervisie?

Een intervisiegroep werkt gedurende een lagere periode samen, met minimaal 6 en maximaal 8 aantal vaste deelnemers. Om de 6 weken is er een bijeenkomst van 2 uur. Vooraf worden afspraken gemaakt over de spelregels, de doelstellingen en de werkwijze van intervisie. Binnen de setting is er sprake van gelijkwaardigheid.

Intervisie is een leermethode waarin werkproblemen systematisch worden aangepakt. Het eigen handelen staat hierin centraal.

Voorbeelden van kernvragen die hierbij aan de orde kunnen komen zijn:

  • Hoe ga ik om met een lastige klant?

  • Hoe ga ik om met werkdruk?

  • Hoe ga ik om met onwillige collega’s?

  • Hoe krijg ik mijn advies beter geaccepteerd?

Werkwijze

Als begeleider van intervisiegroepen ondersteun ik in de bijeenkomsten het communicatieproces. Ik pleeg gerichte interventies die tot doel hebben dat de communicatietechnieken van de deelnemers verder tot ontplooiing komt.

Ik ben tijdens een vooraf afgesproken aantal bijeenkomsten van de intervisiegroep aanwezig. Mijn werkwijze is om te begeleiden naar een zo zelfstandig mogelijk functionerende intervisiegroep. Na een aantal bijeenkomsten vindt een evaluatie plaats. Vervolgens gaat de intervisiegroep op eigen benen verder zonder begeleiding.

De ervaring leert dat het verstandig is om na een bepaalde periode opnieuw een intervisiebijeenkomst onder begeleiding te laten plaatsvinden om te helpen de intervisie (nog) beter te laten verlopen.

Bel me terug

Laat uw nummer achter en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.