Autisme

Een jobcoach kreeg op een dag een autistische man als kandidaat. In het gesprek dat ze met de man voerde kwam naar voren dat hij graag in het ziekenhuis in zijn woonplaats wilde werken als IT-er.

De jobcoach ging enthousiast aan de slag om te proberen de man te plaatsen in het ziekenhuis. Hoewel de man twee universitaire studies had afgerond, lukte dat niet.

Teleurgesteld sprak de jobcoach met een collega over de mislukte zoektocht. “Heb je hem gevraagd waarom hij zo graag in dát ziekenhuis wil werken?” vroeg de collega. Dat had de jobcoach niet gedaan. Wat bleek: de man met autisme wilde graag in het ziekenhuis werken omdat ze daar een bijzondere draaideur hadden.

Deze anekdote uit de praktijk maakt duidelijk dat het begrijpen en omgaan met mensen met autisme bepaalde kennis en vaardigheden vereist. Lang niet iedereen die regelmatig te maken heeft met autistische mensen heeft de juiste kennis en vaardigheden om op een adequate manier met deze mensen om te gaan.

De meeste mensen met autisme hebben hun hele leven lang in meer of mindere mate begeleiding nodig. En doordat autisme specifieke sterke en zwakke kanten met zich meebrengt, is het geven van die begeleiding niet altijd even gemakkelijk.

Ik bied begeleiding aan professionals, docenten, het netwerk en anderen belangrijke andere in het leven van de mensen met een autistische aandoening.

Ik heb ruim twintig  jaar ervaring in het begeleiden en omgaan met autistische mensen en hun netwerk. Ik ben begonnen  in 1992 bij het Leo Kannerhuis. Ik heb beschermde woonvoorzieningen voor deze mensen opgezet en ben (namens het RIBW) vanaf de oprichting rond 2002 betrokken als kernteamlid van het Samenwerkingsverband Autisme Gelderland (SAG).

Door deze ervaring weet ik wat nodig is om op een goede manier met een ‘autismebril’ te kijken. Tijdens scholingen, zowel individueel als aan groepen, leer ik anderen om autisme anders te interpreteren waardoor de begeleiding soepeler verloopt.  Deze scholingen stel ik samen op basis van de zorgvraag.

Veel misverstanden in de communicatie en in de omgang met mensen met autistme kunnen voorkomen worden als men begrijpt hoe autisme werkt.

Met meer begrip en de juiste begeleiding kunnen veel mensen met autisme naar school, aan het werk en relaties met andere mensen onderhouden. Iemand met autisme kan daardoor een zinvolle en betekenisvolle rol in de samenleving spelen.

Ik ben lid van de NVA: de Nederlandse Vereniging van Autisme.

Bel me terug

Laat uw nummer achter en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.